Tábor v údolí řeky Sakukan

Tábor lichoběžníkového půdorysu se nachází asi 10 kilometrů po proudu od Mramorové soutěsky na levém břehu Středního Sakukanu. Jedná se o nejzachovalejší tábor z několika pomocných táborů v údolí, po kterých jinak zůstaly jen nezřetelné zbytky. V těsné blízkosti tábora se mimo jiné nacházela i úpravna natěžené uranové rudy, která sem byla dovážena z Mramorové soutěsky. Rozměrná budova s masivními betonovými celky, které sloužily pro ukotvení zařízení k úpravě, byla doplněna ještě několika kanály a dalšími zemními stavbami neznámého účelu umístěnými směrem k řece. U jihozápadního okraje tábora lze najít také stojící zbytky vysoké konstrukce (snad pro nějaké zařízení, možná elektrárny), k nimž směřuje i zachovalá dvojitá brána. V táboře se dále nacházela pila (nejzachovalejší budova tábora), která produkovala z okolních lesů dřevo pro stavby a na otop v ostatních táborech a v jejíž blízkosti je také rozsáhlá rampa určená pro překládku materiálu na nákladní automobily. Kromě zachovalé úpravny a pily stojí v severovýchodním rohu tábora i jediná dochovaná strážní věž. Z ostatních budov uvnitř tábora, jež většinou měly rozměry cca 6,5 x 9,5 metrů, zbyly jen destrukce. Účel jednotlivých budov již nelze jednoznačně určit, výjimku tvoří skupina budov ve středu tábora, v jejichž destrukcích lze nalézt nápadné konstrukce paland, některé dokonce s plechovými štítky pro jmenovky – jednalo se tedy o baráky pro vězně.

Přečtěte si více o prozkoumávání tohoto tábora v deníku expedice!

Virtuální prohlídka

Tato verze virtuální prohlídky obsahuje experimentální funkce pro mobilní zařízení umožňující procházení tábora ve 3D virtuální realitě, ať už za pomocí akcelerometru a gyroskopu vašeho zařízení, nebo v módu pro VR brýle. Před použitím je nutné upravit VR nastavení v závislosti na Vašem zařízení či použitých brýlích. Tyto funkce zatím testujeme, a proto bychom Vám byli vděčni za jakoukoli zpětnou vazbu týkající se možných nedostatků a případné nefunkčnosti na některých zařízeních a verzích prohlížečů. Chcete-li nám pomoci s vývojem, zašlete nám email na info@gulag.cz s popisem chyby, modelem Vašeho zařízení, použitým operačním systémem a verzí Vašeho prohlížeče. Děkujeme Vám za jakoukoli reakci!

Nákres tábora

A – Úpravna, B – Vězeňské baráky, C – Pila, D – Rampa, E – Strážní věž

Galerie