Naše projekty

Virtuální muzeum Gulag Online je výsledkem dlouhodobé dokumentační činnosti našeho týmu. Jeho cílem je přiblížit základní podobu a rozměr sovětských represí, a to na základě virtuální rekonstrukce jednoho tábora Gulagu, konkrétních lidských osudů, vybraných předmětů, dokumentů, textů a mapových podkladů.

Číst více...

Na místa bývalých pracovních táborů Gulagu pořádáme expedice, během nichž dokumentujeme současnou podobu lágrů. Zatím se uskutečnily čtyři výpravy na Sibiř. V srpnu 2009, v březnu 2011 a v září 2013 jsme mapovali pozůstatky táborů Gulagu podél tzv. Mrtvé trati. Poslední naše expedice v srpnu 2016 vedla do pohoří Kodar v Zabajkalském kraji, kde jsme dokumentovali tábory sloužící k těžbě uranu. Plánujeme však i další expedice na místa spojená s Gulagem v bývalých zemích SSSR.

Číst více...

Cílem projektu je ve spolupráci s ruskými partnery vytvoření jednotné informační platformy, která by propojila prostřednictvím společného tematického vyhledávače současné různorodé databáze věnující se politickým represím v bývalém Sovětském svazu a dalších zemích t...

Číst více...

Každý rok si 29. října, v předvečer ruského Dne paměti obětí politických represí, připomínáme jména těch, kdo zemřeli v důsledku sovětského státního teroru. Mezi miliony těchto obětí jsou i tisíce Čechů či občanů Československa.

Akce Navrácení jmen se koná paralelně v mnoha městech po celém...

Číst více...

„Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka.“ Takové je motto ruského projektu Poslední adresa, který jsme v červnu 2017 rozšířili i do českého prostředí.

Číst více...

Cílem mezinárodního projektu „Středoevropská mapa Gulagu“ (Central European Map of the Gulag), který byl realizován během roku 2016, je připomenout tragické osudy občanů Československa, Polska a Maďarska, kteří se stali obětmi Gulagu a sovětského represivního režimu. V rámci projektu jsme zpracovali i archivní mapy, jež unikátním způsobem přibližují podobu systému Gulag. Výsledkem projektu je interaktivní mapa Gulagu zahrnující místa sovětských represí v SSSR a středoevropských zemích, výpovědi pamětníků, databázi pracovních táborů a zdokumentovaná místa několika bývalých táborů. Interaktivní mapu jsme vyvínuli společně s ruskou organizací Memorial a badateli z dalších zúčastněných zemí.

Číst více...

Podíleli jsem se na vzniku mezinárodní výstavy „Různé války“, která srovnává interpretaci různých momentů druhé světové války v učebnicích základních škol v šesti zemích - Rusku, České republice, Německu, Itálii, Polsku a Litvě. Jejím smyslem je ukázat různé perspektivy a pohledy na historii, které odrážejí specifika jednotlivých zemí – jak geografická, politická či dobová, tak i společenská.

Číst více...