Expedice 2016

V srpnu 2016 jsme uskutečnili další expedici k opuštěným táborům Gulagu na Sibiři. Tentokrát jsme vyrazili do pohoří Kodar v Čitinské oblasti, kde vězňové Gulagu dobývali uran pro první sovětské atomové bomby. Zdokumentovali jsme tři tábory, které spadaly pod správu Borského pracovně nápravného tábora (Борский ИТЛ).

Administrativní část tábora

Borský pracovně-nápravný tábor byl vytvořen 24. ledna 1949 a byl přímo podřízen Hlavní správě táborů v Moskvě. Jeho hlavním účelem byla těžba uranové rudy – v té době strategické suroviny nutné k vývoji sovětských atomových zbraní. V době svého založení se tábor nacházel zcela mimo dostupnou civilizaci (nedaleká Bajkalsko-amurská magistrála byla dostavěna až později) a prošlo jím téměř čtyři tisíce vězňů. Nedlouho po zahájení provozu se ukázalo, že zásoby uranu jsou zde oproti očekávání malé a tábor byl kvapně uzavřen 3. října 1951. Díky rychlému opuštění, vzdálenosti od civilizace a suchému, mrazivému klimatu vysoko v horách se pozůstatky tábora dochovaly do dnešních dnů v relativně dobře dochovaném stavu.

Tým Gulag.cz byl tentokrát dvoučlenný, tvořený archeology Radkem Světlíkem a Lukášem Holatou. Expedice začala ve městě Čara, odkud jsme se vydali do pohoří Kodar podél řeky Střední Sakukan. Při cestě kolem řeky jsme nalezli dva bývalé tábory, z nichž se bohužel dochovalo jen málo pozůstatků. Přesto jsme objevili několik nezborcených budov – pozůstatky úpravny uranové rudy (snad drtička či třídírna), pily a strážní věže.

Projděte se táborem v údolí řeky Sakukan

Naším hlavní cílem byl však tábor nacházející se v jednom z bočních údolí Středního Sakukanu zhruba 30 kilometrů od Čary. Přes nesnáze po cestě, nepřející počasí a rozvodněné toky jsme nakonec dorazili do Mramorové soutěsky. Zde se nachází ve výšce kolem 1800–2150 metrů nad mořem obdivuhodně zachovalé pozůstatky těžebního komplexu a tábora Mramornyj Ključ, jehož vězni dobývali uran v mnoha přilehlých štolách. V Mramorové soutěsce jsme strávili několik dní podrobnou dokumentací pozůstatků tábora i samotné těžby. Kromě detailního popisu tábora a panoramatických snímků, ze kterých bychom rádi vytvořili kompletní prohlídku tohoto komplexu, jsme provedli i fotogrammetrickou dokumentaci budov a nalezených předmětů, které poslouží k tvorbě 3D modelu. Kompletní výsledky bychom rádi publikovali do konce roku. Průběžně ale budeme zveřejňovat dílčí výsledky a podrobnosti z expedice.

Prozkoumejte uranový důl v Mramorové soutěsce

Přečíst expediční deník

Administrativní část tábora Soutok Středního Sakukanu s říčkou Šaňga Původní most přes Sakukan pod Mramorovou soutěskou Střážní věž a samotka Opuštěné kolečko na cestě přes těžební areál Administrativní část tábora Tábor vyfocený z draka Noční foto tábora, na nebi padající hvězda Účastníci expedice - Lukáš Holata a Radek Světlík Táboření v Mramorové soutěsce