Propojení databází sovětského represivního systému

Cílem projektu je ve spolupráci s ruskými partnery vytvoření jednotné informační platformy, která by propojila prostřednictvím společného tematického vyhledávače současné různorodé databáze věnující se politickým represím v bývalém Sovětském svazu a dalších zemích tzv. východního bloku. Zároveň by tak vznikl nejobsáhlejší a nejúplnější portál, který by laické i odborné veřejnosti umožnil jednoduchý přístup k informacím o tomto represivním systému, jeho institucích, ale i o jeho obětech, místech, souvisejících archivních, dokumentech či předmětech.

Možnosti sdílení informací jednotlivých databází jsme probírali se zástupci moskevské, rjazaňské a petrohradské pobočky ruského sdružení Memorial během speciálního workshopu, který jsme uspořádali 2.–4. března 2016 v Praze. Během něj jsme identifikovali devět nejdůležitějších databází, které ve výsledku obsahují obsáhlý komplex informací a které by bylo možné propojit v rámci jednotné vyhledávací informační platformy.

Jedná se o:

V současnosti pracujeme na technickém řešení a zpracování jednotlivých databází. V této souvislosti proběhl v Praze 10.–11. května 2017 také druhý společný workshop, během něhož jsme se zaměřili na technické aspekty námi vyvíjeného nástroje a možnosti zapojení dalších budoucích projektů.

Pilotní verze vyhledávače by měla být spuštěna na přelomu roku 2017/18.

Související zprávy