Středoevropská paměť Gulagu

Mezinárodní projekt „Středoevropská paměť Gulagu“ (Central European Memory of the Gulag) podpořený Visegrádským fondem umožnil letech 2013–2014 hlubší spolupráci k tématu Gulagu v rámci zemí střední Evropy. Mohli jsme sdílet odkazy a zkušenosti z projektů mapujících osudy občanů Československa, Polska a Maďarska, kteří prošli Gulagem. Uskutečnilo se několik setkání a mezinárodních seminářů k tomuto tématu.

Autorem projektu byl Gulag.cz, partnery pak Ústav pro studium totalitních režimů (ČR), Ústav pamati národa (Slovensko), Instytut Pamieci Narodowej (Polsko) a sdružení NémetKor (Maďarsko). Díky částečné podpoře tohoto projektu mohla vzniknout první verze virtuální prohlídky tábora Gulagu, která předcházela virtuálnímu muzeu Gulag Online.

Visegrad Fund Instytut pamieci narodowej Ústav pameti národa Ústav pro studium totalitních režimů NémetKor