V neděli 25. září 2016 zemřel ve věku 95 let Prof. Ing. Ludevít Végh, DrSc. Nebyl jen jedním z pamětníků, do jehož života se dramaticky promítla pohnutá historie 20. století, ale i neúnavným propagátorem různých aktivit spojených se zájmem o soudobé dějiny. Poslední roky věnoval mapování příběhu bratra Mikuláše, který zmizel v sovětském Gulagu a jehož příběh je také díky panu Ludevítovi zpracován na portále Gulag Online.

Читать больше...

В августе 2016 г. мы предприняли очередную экспедицию в заброшенные лагеря ГУЛАГа в Сибири. На этот раз мы отправились в горный хребет Кодар в Читинской области, где заключенные добывали уран для первых советских атомных бомб. Здесь мы описали три лагеря, которые подчинялись управлению Борского исправительно-трудового лагеря (Борский ИТЛ).

Читать больше...

Прага, 9 июня — Сегодня начал свою работу интернет-музей Гулаг Онлайн. Сотрудники и партнеры организации Gulag.cz работали над созданием музея целый год в сотрудничестве с Институтом исследований тоталитарных режимов (ИИТР). На данный момент это первый в мире проект, обобщающий проблематику гулаговских лагерей, используя археологические и кабинетные исследования, устные источники, георгафию, картографию и новейшие информационные технологии. Посетить музей можно на сайте www.gulag.online доступном на чешском, английском и русском языках.

Читать больше...

Приглашаем Вас на торжественное открытие виртуального музея Гулаг Онлайн. Презентация пройдет в четверг 9 июня 2016 в 19 часов в театре На Перштине (На Перштине 6, Прага 1 / Na Perštýně 6, Praha 1, вход со стороны ул. Мартинска/Martinská). Вас ожидает детальное описание музея, обращение к истории проекта, а также соответсвующее музыкальное сопровождение.

Читать больше...

Zveřejnění a spuštění muzea Gulag Online plánujeme na čtvrtek 9. června 2016. Chcete-li se zúčastnit slavnostního spuštění, pak si v tento den rezervujte volný večer. Místo a čas ještě upřesníme. Na přípravě online muzea usilovně pracujeme, plníme jej daty a začínáme testovat funkčnost všech jeho částí. Zde nabízíme pár ukázek z příprav a jeho aktuální podoby...

Читать больше...