"Dialog jako nástroj usmíření" - workshopy a debaty

09. březen 2022

V týdnu od 21. do 25. března 2022 spolu s partnery pořádáme tři workshopy na téma "Dialog jako nástroj usmíření a rozvoje společnosti", které povede Linda Norris z Mezinárodní koalice míst (muzeí) svědomí International Coalition of Sites of Conscience. Workshopy a následné veřejné debaty proběhnou v Karviné (21. března), v Písku (23. března) a v Ústí nad Labem (25. března)

Stejně jako i jinde ve světě také u nás existují citlivá historická témata, významné události, na které existují ve společnosti výrazně odlišné názory a které si sebou neseme jako historické dědictví. Jedním ze způsobů, jak se s historickým dědictvím společnost vyrovnává, jsou památníky nebo muzejní výstavy a expozice. K tomu, aby se společnost v pohledu na určitá citlivá a někdy až kontroverzní témata a události dokázala posouvat, potřebuje o nich diskutovat. Základem diskuse je otevřený dialog, a právě tomu se budou plánované workshopy věnovat. Workshopú se zúčastní pracovníci místních muzeí a organizací.

Po skončení workshopů se v každém ze tří míst uskuteční veřejné debaty s Lindou Norris.

V pondělí 21. 3. 2022 v Ostravě v Centru Pantu od 18:00:
"Traumatická minulost - Karvinsko jako „místo svědomí“?
Debata o přístupu k citlivým tématům minulosti. Zaniklá Karviná, důsledky důlní činnosti a česko-polské vztahy – mají tato témata v jednom místě obdobu jinde ve světě?
Pozvánka a událost na Facebooku

Ve středu 23. 3. 2022 v Písku v Prácheňském muzeu od 16:00:
Minulost očima menšin - české a americké perspektivy
Debata o přístupu k citlivým tématům minulosti. Jak vypadají americká muzea otroctví či Indiánů a co o nich soudí ti, kterých se to týká? Jaké je srovnání s připomínkou citlivých témat v České republice?
Pozvánka a událost na Facebooku

V pátek 25. 3. 2022 v Ústí nad Labem v městském muzeu v 17:00:
Hledání ztracené identity
Debata o přístupu k citlivým tématům minulosti. Jak hledat vztah k místům, kde nově příchozí nemají dlouhodobé kořeny?
Jak současné česko-německé vztahy ovlivňují hledání identity v dnešních pohraničních regionech? A mají tato témata obdobu i jinde ve světě?"
Pozvánka a událost na Facebooku

Sérii workshopů organizuje Gulag.cz, Sdružení pro interpretaci místního dědictví SIMID, Asociace muzeí a galerií ČR, Koalice Sites of Conscience (jejíž je Gulag.cz součástí) za finanční podpory americké ambasády v ČR.