Navrácení jmen 2017 - připomínka památky Čechů popravených v SSSR

01. říjen 2017 | Navracení jmen

V neděli 29. října, v předvečer ruského Dne paměti obětí politických represí, jsme si u památníku obětem komunismu na pražském Újezdě připomněli jména těch, kdo zemřeli v důsledku sovětského státního teroru. Mezi miliony těchto obětí jsou i tisíce Čechů (jak z řad české menšiny v SSSR, tak i těch, kdo do Sovětského svazu emigrovali) či občanů Československa (dalších národností s čs. občanstvím – Slováci, Rusíni či příslušníci meziválečné ruské a ukrajinské emigrace).

Akce Navrácení jmen se koná každoročně 29. října paralelně v mnoha městech po celém Rusku (http://october29.ru/return-of-the-names/) už deset let a jejím iniciátorem je sdružení Memorial (Международный Мемориал). Největší akce proběhla v Moskvě, kde lidé u Soloveckého kamene na Lubjanském náměstí 12 hodin nepřetržitě četli jména obětí – jen v Moskvě v letech Velkého teroru 1937-1938 bylo popraveno přes 40 tisíc lidí a za uplynulých deset let byla během akcí Navrácení jmen přečtena zhruba polovina z nich. Postupně se v minulých letech k připomínkové akci Navracení jmen připojila další města v Rusku, ale i v zahraničí (Varšava, Washington, Londýn).

V České republice jsme se letos k Navrácení jmen připojili poprvé. Četli jsme jména zdokumentovaných českých a československých obětí v SSSR. Naším zdrojem jsou publikace profesora Mečislava Boráka, který doložil případy zhruba 1300 popravených Čechů a Čechoslováků v SSSR (viz knihy Zatajené popravy, Moskevská pohřebiště či projekt České stopy v Gulagu) a také výsledky výzkumu perzekuovaných Čechoslováků v SSSR, který provádí Ústav pro studium totalitních režimů.