Nový vyhledávač „Paměť represí“ zpřístupní informace o obětech sovětského teroru

30. leden 2024

Na adrese www.memsearch.org byl spuštěn vyhledávací systém s názvem „Paměť represí – Memory of Repression“, který propojuje databáze sdružující informace o sovětských represích. Jedná se o společný projekt sdružení Memorial a dalších paměťových institucí z několika ruských regionů (Krasnojarsk, Moskva, Perm, Rjazaň, Petrohrad), bývalého muzea Perm-36 a naší organizace Gulag.cz, která zajistila technickou realizaci projektu.

Díky dlouholeté práci mnoha poboček sdružení Memorial a dalších organizací existuje již nyní řada rozsáhlých databází o obětech politických represí v SSSR i o místech s nimi spojených. Tyto dílčí databáze jsou postupně vydávány a rozšiřovány prostřednictvím různých projektů, z nichž mnohé doposud nebyly vzájemně propojeny. Smyslem nového zastřešujícího vyhledávače Memsearch.org je pak poskytnout uživatelům možnost prohledávat všechny tyto databáze současně a na jednom místě, což značně usnadňuje přístup k informacím.

Tento projekt je zároveň pokračováním pilotní verze vyhledávače, který byl spuštěn ještě před likvidací zastřešujících organizací Memorialu v Rusku v roce 2021. Rozvoj pokračoval i přes těžké podmínky, ve kterých se kvůli ruské agresi proti Ukrajině a narůstajícím represím nacházejí spolupracovníci Memorialu v Rusku i v zahraničí.

Příběhy milionů rodin v Evropě jsou spojeny s historií státního teroru v Sovětském svazu. Pro vytvoření komplexní představy o rozsahu represí i osudu jednotlivých obětí je potřeba dohledávat informace z desítek nebo dokonce stovek zdrojů. Jedná se o státní archivy postsovětských zemí, rodinné pozůstalosti, pamětní knihy, memoáry, rozhovory nebo třeba i zprávy o archeologických expedicích. Pro orientaci v této rozmanitosti je zapotřebí zkušeného průvodce nebo ještě lépe mechanismus, který umožňuje shromažďovat a poskytovat informace z mnoha zdrojů najednou.

Tato myšlenka se stala výchozím bodem pro realizaci projektu. Hlavním cílem bylo vytvořit vyhledávací web, který by umožňoval zpracovávat najednou všechny hlavní databáze a referenční zdroje o politických represích vytvořené Memorialem a dalšími paměťovými institucemi.

Vyhledávací systém Memsearch.org kombinuje data z desítek stránek a databází a umožňuje prohledávat biografické informace, informace o pohřebištích, archivní dokumenty, referenční údaje o systému NKVD a Gulagu a také muzejní předměty související s historií sovětského státního teroru a odporu proti režimu.

Do budoucna plánujeme další rozvoj vyhledávacího systému a rozšíření o další informační zdroje.


Přehled propojených databází v rámci vyhledávače Memsearch.org:

1) Memorial v Moskvě
- Databáze obětí politického teroru v SSSR, zahrnující více než 3 miliony záznamů: https://base.memo.ru
- Stalinovy popravčí seznamy: https://stalin.memo.ru
- Databáze míst spojených s represemi v Moskvě: https://topos.memo.ru
- Databáze o správě táborů nucených prací v SSSR – Gulagu: http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/maps/ussri.htm
- Katalog memoárů: https://memoirs.memo.ru/
- MuzeumMemorialu: https://museum.memo.ru/
- Personální složení pracovníků NKVD: https://nkvd.memo.ru/

2) Fond Iofe (Petrohrad)
- Nekropole teroru a Gulagu: https://mapofmemory.org
- Databáze pamětního komplexu v Sandarmochu: https://sand.mapofmemory.org
- Databáze pamětního komplexu v Krásném Boru: https://kb.mapofmemory.org/
- Elektronický archiv Fondu Iofe: https://arch2.iofe.center/
- Databáze pomníků na pohřebišti Levašovo: https://lev.mapofmemory.org

3) Gulag.cz (Česká republika)
- Virtuální muzeum gulagů – projekt, který obsahuje vybrané informace o perzekvovaných Češích, Slovácích a dalších národnostech a místech spojených se sovětskými represemi: https://gulag.online/cs

4) Memorial Perm
- Kniha paměti obětí politických represí v Permské oblasti: http://kniga.pmem.ru/
- Mapa teroru a Gulagu v regionu řeky Kamy: http://www.pmem.ru/index.php?id=32

5) Memoriální centrum Perm-36
- Databáze politických vězňů v permských táborech v 70.–90. letech: https://www.gulag-perm36.org

6) Memorial Krasnojarsk
- Databáze památníku v Krasnojarsku: https://memorial.krsk.ru

7) Rjazaňský martyrolog
- Databáze paměťového projektu v Rjazani: https://stopgulag.org