Zemřel profesor Mečislav Borák, autor výzkumu represí proti Čechům v SSSR

18. březen 2017

Ve středu 15. března 2017 ve věku 72 let zemřel profesor Mečislav Borák, největší český znalec tématu represí proti Čechům a čs. občanům v SSSR. Hlavně díky němu dnes známe velkou část této tragické historické kapitoly, jejíž obětí se stalo odhadem 25 tisíc Čechoslováků. S výzkumem začal jako jeden z prvních už v 90. letech, od té doby prošel mnoho archivů v Rusku a na Ukrajině, takřka ručně prošel statisíce záznamů v databázích sdružení Memorial, sám začal vytvářet databázi českých obětí.

K tomuto tématu vydal celou řadu neocenitelných publikací (výběrově):

  • Katyň - neznámé souvislosti. Občané z Těšínska obětmi zločinu NKVD (1991)
  • České stopy v gulagu: z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu (2003)
  • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956) (2007)
  • Moskevská pohřebiště: Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922-1953 (2013)
  • Zatajené popravy: Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině: z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí (2014)
  • Ruská literatura o politických represích : z fondu Slezského zemského muzea v Opavě (2015)

Byl autorem několika dokumentárních filmů (např. Zatajené popravy , 2008), svému výzkumu pod Slezskou univerzitou věnoval web České stopy v Gulagu.

O profesoru Borákovi na stránkách Slezské univerzity v Opavě: http://inoviny.slu.cz/index.php/aktualne/2603-zemrel-profesor-mecislav-borak