Budeme vytvářet vzdělávací pomůcku ve virtuální realitě

Technologická agentura TAČR podpořila náš společný projekt s Pedagogickou fakultou a s Archeologickým ústavem Jihočeské univerzity na vytvoření vzdělávací pomůcky s Gulagem ve virtuální realitě.

Na vývoj máme tři roky, během nichž zúročíme náš dlouhodobý výzkum, výsledky expedic a velký potenciál, který mají naše první výstupy ve virtuální realitě. Projekt byl podpořen v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Od využití virtuální reality a nových technologií si slibujeme, že k temným stránkám minulosti přitáhneme větší pozornost nastupujících generací, aby se na gulagy a všechny oběti, ale i viníky sovětského represivního systému nezapomnělo ani v budoucnosti. Doufáme, že výsledek ocení jak žáci, studenti a učitelé, tak i všichni vy, kdo nám dlouhodobě držíte palce. O vývoji a všech dílčích výsledcích vás samozřejmě budeme informovat.