Tisková zpráva k projektům mapujícím Gulag a represe vůči čs. občanům v SSSR

Sdružení Gulag.cz a Ústav pro studium totalitních režimů se dlouhodobě zabývají projekty mapujícími sovětský systém nápravně-pracovních táborů Gulag a represe vůči československým občanům v SSSR. U příležitosti spuštění virtuální prohlídky a 3D modelu tábora Gulagu bychom proto rádi představili naši činnost a aktuální stav bádání na tomto poli.