Uvádíme nový film a web mapující sovětské represe v Kazachstánu

18. leden 2024 | Expedice Kazachstán

Sovětský teror se nesmazatelně vepsal do podoby dnešního Kazachstánu. Přes milion Kazachů zemřelo v důsledku hladomoru, další miliony lidí byly do tamních nehostinných stepí deportovány z celého tehdejšího Sovětského svazu. Tyto represe zasáhly i stovky Čechů a občanů Československa. Pozůstatky Gulagu a příběhy jejich obětí se vydala zmapovat expedice týmu Gulag.cz. Výsledkem je nový dokumentární film a také speciální webová stránka.

Stopy pracovních táborů a sovětských represí jsou dodnes uchovány v magické kazašské krajině i v paměti místních obyvatel. Organizace Gulag.cz proto podnikla v listopadu 2021 expedici do této postsovětské země a nyní přináší svědectví o její temné minulosti, rámované dobrodružnou cestou napříč nelítostnou zimní krajinou.

V den výročí úmrtí J. V. Stalina 5. března 2024 bude uveden dokumentární film s názvem Step a mráz a také webové stránky, představující výsledky výzkumu. Patří mezi ně 3D modely a panoramatické snímky pozůstatků táborů a předmětů z Gulagu, příběhy obětí represí nebo také srovnávací snímky současných satelitních fotografií se špionážními záběry CIA z 50.–60. let 20. století a další unikátní materiály.

Při své výpravě navštívili členové expedičního týmu bývalý ženský tábor Alžir v Akmolinsku, pozůstatky obřího táborového komplexu Karlag v osadách Dolinka a Spassk nebo stopy tábora Stěplag ve městě Žezkazgan a jeho okolí. Neinvazivními archeologickými metodami zde zdokumentovali torza budov bývalých táborů a zmapovali osudy českých obětí. „V okolí města Žezkazgan jsme detailně zdokumentovali dosud nepopsané pozůstatky táborů, vězeňských zemljanek a baráků, z nichž některé byly po naší návštěvě srovnány se zemí, takže jsme uchránili jejich podobu alespoň virtuálně,“ uvádí Štěpán Černoušek, autor projektu a předseda Gulag.cz.

Téma Čechů a československých občanů, kteří se stali oběťmi sovětských represí na území dnešního Kazachstánu, není zatím důkladně zpracováno. Už před 2. světovou válkou zde žili nejspíše stovky etnických Čechů. Mnozí z nich se stali oběťmi represí, hlavně během Velkého teroru v letech 1937–1938. Další Češi nebo českoslovenští občané byli dopraveni do gulagů v Kazachstánu z jiných částí Sovětského svazu. V letech 1938–1945 (resp. 1946) pobývaly v Akmolinském táboře pro manželky „vlastizrádců“ (tzv. Alžir) minimálně čtyři Češky, a právě díky tomuto projektu se podařilo vnést více světla do osudu některých z nich.


Slavnostní premiéra filmu Step a mráz proběhne 5. března 2024 v pražském Kině Atlas od 19 hodin. Následovat bude také beseda s tvůrci a účastníky expedice. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na webových stránkách kina. Na premiéru následně navážou další projekce a přednášky po celé republice.
Více se dozvíte také v této facebookové události.

Na webových stránkách www.expedicekazachstan.cz budou rovněž od 5. března zveřejněny všechny výsledky expedice. Již nyní si ale na tomto odkazu můžete prohlédnout ukázku. Web je určen nejen zájemcům o historii a problematiku sovětských represí, ale poslouží také jako zdroj informací pedagogům a žákům. Souběžně totiž rozvíjí vzdělávací program Gulag XR, který organizace Gulag.cz představila v loňském roce a který je pro zájemce zdarma dostupný na stránkách www.gulagxr.eu.

Máte o projekci filmu zájem ve vašich kinech, kulturních zařízeních nebo školách? Kontaktujte nás na [email protected] nebo na čísle +420 604 229 355.