Online výstava „Potlačené umění: Umělci očima KGB/StB“

29. září 2021

S potěšením představujeme online výstavu „Potlačené umění: Umělci v dokumentech KGB/StB: Ukrajina, Československo, Gruzie“. Výstava je věnována vztahu umění a cenzury ve 20. století a na její přípravě jsme se podíleli společně s partnery z Ukrajiny a Gruzie. Prohlédnout si ji můžete zde.

Jak název napovídá, tato výstava vychází z archivních dokumentů bývalých komunistických tajných služeb Sovětského svazu a Československa a jejím cílem je mimo jiné přiblížit, jak práce tajných služeb ovlivňovala životy konkrétních lidí, ale i kulturu daných zemí. Na webu výstavy je prezentováno 30 příběhů ukrajinských, gruzínských a československých umělců a spisovatelů — deset příběhů z každé země, přičemž webová stránka je k dispozici ve čtyřech jazycích: ukrajinštině, češtině, gruzínštině a angličtině. Ať už budete číst o osudu Václava Havla, Marty Kubišové, Sergeje Paradžanova nebo Valeriana Pidmohylného, jedno vždy bude stejné: každý z těchto příběhů různými způsoby líčí konflikt mezi jednotlivcem a represivním komunistickým systémem.

Tato online výstava je součástí projektu „Potlačené umění. Národní kultura očima KGB/StB: Ukrajina, Česká republika, Gruzie“, podporovaného Evropskou unií v rámci programu House of Europe. Projekt byl realizován Centrem pro výzkum osvobozeneckého hnutí (Ukrajina) s českou organizací Gulag.cz a gruzínskou organizací SovLab: Laboratoř studia sovětské minulosti. Partnery projektu samozřejmě jsou také státní archivy na Ukrajině, v Česku a v Gruzii, z jejichž provenience pochází většina představených dokumentů - český Archiv bezpečnostních složek, ukrajinský archiv SBU a gruzínský archiv ministerstva vnitra.