Akce Navracení jmen připomněla oběti sovětského státního teroru

11. říjen 2023 | Navracení jmen

Společně jsem vzpomněli jména více než sta popravených během sovětských represí, a uctili tak jejich památku. Setkání proběhlo 29. října ve 14:00 u Pomníku obětem komunismu na Újezdě v Praze na Malé Straně.

Mezi miliony obětí sovětského státního teroru byly i tisíce Čechů a občanů Československa. I jejich jména zazněla při letošním setkání s názvem Navracení jmen, které se koná každoročně 29. října v předvečer ruského Dne paměti obětí politických represí v různých městech Ruska i jinde po celém světě. Jména včetně krátkých medailonků jsme pro návštěvníky připravili a na místě rozdávali v české i ruské verzi.

Ti z vás, kteří se nemohlii zúčastnit osobně, dostali možnost připojit se k akci online: Navracení jmeno 2023 online.

Akce se poprvé uskutečnila v roce 2007 u Solověckého kamene na moskevské Lubjance a postupně se rozšířila do různých měst Ruska i světa. V tento den se tisíce lidí po celém světě řadí do fronty a jeden po druhém čtou jména obětí sovětských represí. Od roku 2017 jsme se k této akci připojili také v ČR.
Již druhým rokem se Navracení jmen koná v kontextu trvání války, kterou vede Rusko proti Ukrajině. Ukrajina brání nejen svou nezávislost, ale také hodnotový systém, v jehož středu stojí svoboda a lidská práva. Na pozadí masového zabíjení je připomínka hodnoty každého jednotlivého života obzvlášť důležitá.

Akci připravila organizace Gulag.cz a sdružení Memorial Česká republika ve spolupráci s Pražským ruským protiválečným výborem.

Více informací naleznete v této facebookové události.


Níže přidáváme seznam 100 popravených, jejichž jména letos zazněla (tento seznam nezahrnuje medailonky obětí, které si účastníci akce připravili osobně; nejčastěji se jednalo o jejich popravené příbuzné).

 1. Jan Barka, narozen v roce 1890 v obci Verbivci v českých zemích. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 21. 10. 1938 k trestu smrti. Zastřelen 23. 10. 1938 v Kyjevě.
 2. Jan Bednář, narozen v roce 1892 v Malynu v Žytomyrské oblasti, žil v obci Piskivka v Borodjanském okrese a pracoval jako dělník v místní sklárně. Odsouzen Komisí NKVD a Prokurátora SSSR 26. 11. 1937 k trestu smrti a téhož dne v Kyjevě zastřelen.
 3. František Blažek, narozen v roce 1893 v obci Plašavec v českých zemích. Zatčen 2. 7. 1937 a trojkou UNKVD Kyjevské oblasti odsouzen 28. 8. 1937 k trestu smrti a téhož dne zastřelen v Kyjevě.
 4. Vladimír Bohdan, narozen v roce 1891 v městě Slavuta ve Chmelnycké oblasti. Žil v městě Poliske v Poliském okrese. Pracoval jako předák v chmelařském sovchozu Chabne. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 17. 10. 1937 k trestu smrti a 28. 10. 1937 zastřelen v Kyjevě.
 5. Vojtěch Böhm, narozen v roce 1896 na nezjištěném místě v českých zemích, odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 25. 9. 1938 k trestu smrti a 3. 10. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 6. Josef Bureš, narozen v roce 1893 v českých zemích, žil v obci Bočkiv v Poliském okrese, pracoval jako rolník v kolchoze. Byl odsouzen 29. 10. 1937 k trestu smrti a 10. 11. 1937 v Kyjevě zastřelen.
 7. František Culeka, narozen v roce 1889 v Dolní Lhotě v českých zemích, odsouzen trojku UNKVD Kyjevské oblasti 29. 10. 1938 k trestu smrti a 1. 11. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 8. Josef Čapek, narozen v roce 1895 v Břeclavi, odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 25. 9. 1938 k trestu smrti a 3. 10. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 9. Petr Dvořák, narozen v roce 1892 v českých zemích, zatčen 24. 5. 1938, odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 3. 10. 1938 k trestu smrti a 1. 11. 1938 v Kyjevě zastřelen.
 10. Ivan Galanek, narozen v roce 1898 v Antonivce v Izjaslavském okrese, kde pracoval v kolchoze. Zatčen 1. 8. 1937 pro členství v kontrarevoluční organizaci, Komisí NKVD a Prokurátora SSSR odsouzen 28. 9. 1937 k trestu smrti a 15. 10. 1937 v Kyjevě zastřelen.
 11. Vladimír Gross, narozen v roce 1893 v Polsku, žil v obci Nova Petrivka ve Vyšhorodském okrese Kyjevské oblasti a pracoval jako dělník v cihelně. Byl zatčen 3. 11. 1937, Komisí NKVD a Prokurátora SSSR odsouzen 10. 11. 1937 k trestu smrti a 19. 11. 1937 v Kyjevě zastřelen.
 12. Georgij Krutij, narozen v roce 1898 v Przemyślu, vystudoval politechniku v Brně a pracoval jako docent chemie na učitelském ústavu v Kremenčuku. Poprvé zatčen v roce 1931 a pro ukrajinský nacionalismus odsouzen na 8 let gulagu. V roce 1938 zastřelen v Kyjevě.
 13. František Kusák, narozen v roce 1896 v českých zemích, zatčen 17. 3. 1938, trojkou UNKVD Kyjevské oblasti odsouzen 30. 9. 1938 k trestu smrti a 8. 10. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 14. František Ondřej Mašek, narozen v roce 1889 v obci Dorostoč v Mlynivském okrese Rivnenské oblasti. Žil v města Fastiv, kde pracoval jako dělník v družstvu Kirova. Odsouzen Komisí NKVD a Prokurátora SSSR 26. 11. 1937 k trestu smrti a 7. 12. 1937 zastřelen v Kyjevě.
 15. Josef Mičan, narozen v roce 1895 v českých zemích, žil v městě Tetjiv v Kyjevské oblasti, kde pracoval jako instruktor truhlářských prací na střední škole. Byl zatčen 16. 12. 1937. Komisí NKVD a Prokurátora SSSR 7. 1. 1938 odsouzen k trestu smrti a 19. 2. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 16. František Mudrák, narozen v roce 1895 v obci Kornačajivka ve Volynské gubernii, Národnost měl českou. Byl zatčen 10. 3. 1938 a trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 3. 10. 1938 odsouzen k trestu smrti a zastřelen v Kyjevě.
 17. Иосиф Девиш, родился в 1894 году. По национальности чех. Проживал в городе Бийск в Алтайском крае, на момент ареста нигде не работал. В июне 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже, контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации. 17 ноября 1938 года был расстрелян в Бийске в возрасте 44 лет.
 18. Cyril Mytnický, narozen v roce 1896 na Slovensku, patrně slovenské národnosti, žil v obci Hermanivka v Obuchinském okrese, kde pracoval jako kovář v kolchoze. Komisí NKVD a Prokurátora SSSR odsouzen 19. 12. 1937 k trestu smrti a 26. 12. 1937 zastřelen v Kyjevě.
 19. Georg Parker, narozen v roce 1894 v Bohumíně, německé národnosti. Žil v městě Jahotyn, kde pracoval jako zámečník a mechanik v máslárně. Komisí NKVD a Prokurátora SSSR odsouzen 12. 1. 1938 k trestu smrti a 25. 1. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 20. Michal Pavlov, narozen v roce 1890 v českých zemích, odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 28. 9. 1938 k trestu smrti a 2. 10. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 21. Tomáš Prokeš, narozen v roce 1884 v českých zemích, bydlel v obci Mala Ofirna ve Fastivském okrese, kde pracoval v kolchoze. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 1. 10. 1938 k trestu smrti a 13. 10. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 22. Ivan Dudík, narozen v roce 1889 v českých zemích. Žil ve vesnici Miškino v Baškirské autonomní sovětské socialistické republice. V březnu 1938 byl zatčen 24. listopadu 1938 popraven ve věku 49 let.
 23. Jan Punčochář, narozen v roce 1875 v obci Komena (?) v českých zemích, zatčen 23. 4. 1938 trojkou NKVD Kyjevské oblasti odsouzen 25. 9. 1938 k trestu smrti a téhož dne v Kyjevě zastřelen.
 24. Jan Slunský, narozen v roce 1885 v českých zemích, žil v obci Novosilky na Dněpru ve Vyšhorodském okrese, pracoval jako ředitel střední školy. Trojkou UNKVD Kyjevské oblasti byl 20. 9. 1938 odsouzen k trestu smrti a 21. 9. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 25. Alois Struček, narozen v roce 1895 v městě Ovst ? v tehdejším Rakousku, žil v městě Mežyliska, kde pracoval jako listonoš. Byl zatčen 1. 8. 1937 a pro členství v kontrarevoluční organizaci odsouzen Komisí NKVD a Prokurátora SSSR 28. 9. 1937 k trestu smrti, 15. 10. 1937 zastřelen v Kyjevě.
 26. Jan Ševčík, narozen v roce 1894 v českých zemích, žil v městě Černobyl a pracoval jako vedoucí pekárny Potravinář (Charčovyk). Komisí NKVD a Prokurátora SSSR odsouzen 10. 11. 1937 k trestu smrti a 19. 11. 1937 zastřelen v Kyjevě.
 27. Martin Šimro, narozen 1. 5. 1900 v Predmieru, okres Žilina, slovenské národnosti. Žil v Kyjevě, kde pracoval jako technik a vedoucí závodu na výrobu lékařských chirurgických nástrojů. Zatčen 25. 9. 1938 za špionáž pro Československo a trojkou UNKVD 21. 9. 1938 odsouzen k trestu smrti a 25. 9. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 28. Josef Veselý, narozen v roce 1872 v tehdejším Rakousko-Uhersku. Žil v obci Nova Markivka v Poliském okrese, v době zatčeni bez zaměstnání. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 9. 10. 1937 k trestu smrti a 16. 10. 1937 zastřelen v Kyjevě.
 29. Vladimír Vrbata, narozen v roce 1893 v Ozerjanech v Olevském okrese Žytomyrské oblasti. Žil v obci Myronivka v Myronivském okrese, kde pracoval jako dělník na železniční stanici. Odsouzen trojkou NKVD Kyjevské oblasti 19. 3. 1938 k trestu smrti a 10. 4. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 30. Jan Zámostný, narozen v roce 1884 v Kounicích v českých zemích, žil v obci Stare v Borispilském okrese. Pracoval jako hlídač ve skladu obilnin. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 28. 9. 1938 k trestu smrti a 2. 10. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 31. Antonín Zedník, narozen v roce 1899 v obci Pavlivka v Kalinovském okrese Vinnycké oblasti. Odsouzen Komisí NKVD a Prokurátora SSSR 15. 12. 1937 k trestu smrti a 13. 2. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 32. Andrij Marčenko, narozen v roce 1900 v Boryspilu v Kyjevské oblasti, žil v českých zemích, kde vystudoval Ukrajinskou zemědělskou akademii v Poděbradech. Pracoval pak jako vedoucí laboratoří lihovaru v Kujbyševě. Zatčen 14. 3. 1937 za špionáž pro ČSR. Vojenským tribunálem Kyjevského vojenského okruhu, byl odsouzen 13. 7. 1937 k trestu smrti. Zastřelen v září 1937 v Kyjevě.
 33. František Holoch, narozen v roce 1888 v Teplicích, žilk v obci Avdijivka v Doněcké oblasti, pracoval jako inspektor kvality v Lozivském povrchovém dole. Byl zatčen 4. 1. 1938, Komisí NKVD a Prokurátora SSSR odsouzen k trestu smrti a v Doněcku zastřelen.
 34. František Jahoda, narozen v roce 1902 v Brně, žil v Doněcku, pracoval jako inženýr v oblastní rozhlasové správě. Byl zatčen 6. 11. 1937, Vojenským tribunálem Charkovského vojenského okruhu ve Stalinu (Doněck) odsouzen k trestu smrti a zastřelen v Doněcku.
 35. Антонин Пишко, родился в 1895 году в чешском городе Ледеч. После переезда в СССР жил в городе Курган и работал охранником Курганского мясокомбината. 14 февраля 1938 года был арестован и обвинен в шпионско-диверсионной деятельности. Расстрелян 13 апреля 1938 года в возрасте 42 лет.
 36. Иосиф Кртил, родился в 1905 году в селе Крошня Волынской губернии Российской империи. По национальности был чехом. Имел высшее образование, в советское время жил в Перми и работал прорабом в компании «Уралэнерго». 25 марта 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 22 июля 1938 года в возрасте 33 лет.
 37. František Skácel, narozen v roce 1900 v českých zemích, žil v Doněcku a pracoval jako hlídač na šachtě č. 29. Byl zatčen 27. 2. 1938, rozhodnutím trojky UNKVD Doněcké oblasti odsouzen k trestu smrti a zastřelen v Doněcku.
 38. Jaroslav Novotný, narozen v roce 1893 v českých zemích, žil v Luhansku a pracoval jako zámečník na závodě Artema. 13. 11. 1937 byl odsouzen k trestu smrti a zastřelen v Luhansku.
 39. Иосиф Валий, родился в 1894 году, жил и работал в деревне Макарьевская в Солтонском районе на Алтае. По национальности был чехом. В ноябре 1937 года был арестован, обвинен в шпионаже и антисоветской агитации и приговорен к расстрелу. 13 января 1938 года был расстрелян в Бийске в возрасте 43 лет.
 40. Karel Bašata, narodil se v roce 1888 v českých zemích. Po přestěhování do SSSR žil v Moskvě a pracoval jako hlídač. V lednu 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 14. června 1938 na na Butovské střelnici ve věku 50 let.
 41. Alois Koláček, narodil se v Rakousko-Uhersku. Po přesídlení do SSSR žil v obci Sujeticha Irkutské oblasti a pracoval jako mechanik železniční dopravy. V listopadu 1937 byl zatčen a obviněn z protisovětské činnosti. Popraven 15. srpna 1938 v Irkutsku.
 42. Vladimír Defler, narozen v roce 1889 v obci Vysoké České ve Volyňské gubernii Ruského impéria, rolník tamtéž v místním kolchoze. Byl zatčen v červnu 1938 a obviněn z diverzní činnosti. Popraven 28. 9. 1938.
 43. Adolf Kučera, narozen v roce 1908 v české vesnici Tekos v Kubánské oblasti Ruského impéria. V sovětské době žil po nucené deportaci na Sibiř v obci Namečennyj Tomské oblasti a pracoval jako telegrafista. V únoru 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 27. října 1938.
 44. Vasil Tumak, narozen v roce 1904 v obci Soroki v Kolomyjském okrese Stanislavské oblasti. Národnost měl českou. Žil v Kyjevě, kde byl náčelníkem administrativy Ukrkomunergobut. Byl zatčen v září 1937 jako údajný český špión, odsouzen k trestu smrti a 4. 10. 1937 popraven v Kyjevě.
 45. Josef Hroboň, narozen v roce 1889 v českých zemích. Po přesídlení do SSSR žil v Barnaulu a pracoval v zemědělském družstvu. V listopadu 1937 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven v Barnaulu 3. prosince 1937.
 46. Alexandr Braun, narozen roku 1884 v Praze. Měl vysokoškolské vzdělání. Po přesídlení do SSSR pracoval jako inženýr v porcelánce v městě Horodnicja ve stejnojmenném okrese Žytomyrské oblasti. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 4. října 1938.
 47. Josef Hulko, narodil se roku 1884 v českých zemích. Po přesídlení do SSSR žil v obci Džalinda v Amurské oblasti a pracoval jako pekař. V březnu 1938 byl zatčen a později popraven. Přesné datum popravy není známo.
 48. Václav Oravec, narozen roku 1886 v Brně. Po přesídlení do SSSR žil v obci Sljuďanka v Irkutské oblasti a pracoval v dole. V dubnu 1937 byl zatčen a obviněn z vlastizrady. Popraven v Irkutsku 7. srpna 1937.
 49. Иван Шиллер, родился в 1886 году в чешской деревне Чехоград в Таврической губернии. В советское время жил в деревне Новоградка в Омской области и работал колхозником. В сентябре 1937 года был арестован и обвинен в антисоветской пропаганде. Расстрелян 3 ноября 1937 года в Омске.
 50. Владимир Коснер, родился в 1907 году в Житомирском уезде Волынской губернии. По национальности чех. В советское время жил в поселке Октябрьский Волховского района и работал бухгалтером. В июне 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 3 ноября 1938 года в Ленинграде.
 51. Борис Гернчирж, родился в 1882 году на территории Волынской области. По национальности чех. Жил в Московской области, место работы неизвестно. В сентябре 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 17 ноября 1937 года.
 52. Иван Масико, родился в 1886 году в Австро-Венгрии. По национальности чех. После переезда в СССР жил в Краснодаре, был рабочим-каменщиком. Принял советское гражданство. В декабре 1937 года был арестован и обвинен в работе на иностранную разведку. Расстрелян 22 октября 1938 года.
 53. Иван Пик, родился в 1890 году на территории современной Чехии. После переезда в СССР жил и работал в Абакане. В июле 1941 года был арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности. Позже был расстрелян; точная дата расстрела неизвестна.
 54. Вячеслав Зоф, родился в 1889 году в Волынской губернии. По национальности чех. В советское время жил в Ленинграде и работал заместителем наркома путей сообщения, а также заместителем наркома водного транспорта СССР. В декабре 1936 года был арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности. Расстрелян 20 июня 1937 года.
 55. Франтишек Кратохвил, родился в 1890 году в словацком городе Миява. После переезда в СССР жил в Челябинске и работал сторожем облсобеса. В феврале 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 19 ноября 1938 года.
 56. Станислав Прокоп, родился в деревне Тешебс Кубанской области Российской империи. По национальности был чехом. В советское время был принудительно сослан в Томск. Работал грузчиком. В ноябре 1937 года был арестован и обвинен в причастности к контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации. Расстрелян 14 января 1938 года.
 57. Алоис Ронзани, родился в 1894 году в городе Бранковице в южной Моравии. После переезда в СССР жил в грузинской ССР, был начальником местного Машиностроительного управления Наркомместпрома. В январе 1938 года был арестован и обвинен в антисоветской вредительской деятельности. Расстрелян 20 февраля 1938 года.
 58. Семен-Павел Чербазов-Хлупач-Вернер, родился в 1894 году в Центральной Чехии. После переезда в СССР жил в Ставропольском крае и работал механиком в совхозе «Изобилие». В феврале 1932 года был арестован и обвинен в шпионаже и подготовке диверсионного акта. Расстрелян 21 августа 1933 года в Москве.
 59. Павел Залай, родился в 1894 году на территории современной Чехии. После переезда в СССР жил в Тулуне Иркусткой области и работал заведующим районной больницы. В сентябре 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 16 октября 1938 года.
 60. Александр Макаров, родился в 1897 году в Австро-Венгрии. По национальности словак. После переезда в СССР жил в городе Сучан в Приморском крае, работал на механическом заводе. В августе 1938 года был арестован и обвинен в антисоветской агитации. Расстрелян 4 ноября 1938 года во Владивостоке.
 61. Jan Rod, narozen v roce 1904 v českých zemích, žil v ukrajinském Kramatorsku a pracoval jako mistr v závodech Stalina. Zatčen 22. 10. 1937, rozhodnutím trojky UNKVD Doněcké oblasti z 29. 10. 1937 odsouzen k trestu smrti a zastřelen v Doněcku.
 62. František Špánek, narozen v roce 1892 v českých zemích, žil v obci Banne v Slavjanském okrese Doněcké oblasti, v době zatčení byl bez stálého zaměstnání. Byl zatčen 18. 12. 1937, rozhodnutím trojky UNKVD Doněcké oblasti ze 28. 12. 1937 odsouzen k trestu smrti a zastřelen v Doněcku.
 63. Josef Vachulka, narozen v roce 1904 v Ledči nad Sázavou, žil v městě Džankoj na Krymu a pracoval jako soustružník v místní Strojní traktorové stanici. Za členství v nacionalistické organizaci byl 23. 1. 1938 zatčen, odsouzen 15. 2. 1938 k trestu smrti a zastřelen v Simferopolu.
 64. František Procházka, narozen v roce 1894 v českých zemích. Po přesídlení do SSSR žil v obci Čulym v Novosibirské oblasti a pracoval jako vedoucí prodejny. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn z diverzní činnosti. Popraven 23. října 1938.  
 65. Jaroslav Halama, narozen v roce 1896 v českých zemích, odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti k trestu smrti a 3. 10. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 66. Bohdan Kobierski, narozen v roce 1913 v Praze polské národnosti, bydlel v obci Kašperivka v Tetjivském okrese a pracoval jako normovač v cukrovaru. Komisí NKVD a Prokurátora SSSR byl 12. 10. 1937 odsouzen k trestu smrti a téhož dne zastřelen v Kyjevě.
 67. Bohuslav Kohl, narozen v roce 1888 v Černihově do české rodiny. Bydlel v Kyjevě a pracoval jako účetní v družstvě Nová cesta. Zatčen 27. 12. 1937. Odsouzen trojku UNKVD Kyjevské oblasti k trestu smrti a 4. 3. 1938 v Kyjevě zastřelen.
 68. Jan Konvalinka, narozen v roce 1872 v českých zemích, žil v obci Makovyšče v Makarivském okrese. Živil se jako soukromý rolník. Trojkou UNKVD Kyjevské oblasti odsouzen 3. 8. 1937 k trestu smrti a téhož dne v Kyjevě zastřelen.
 69. Karel Křivský, narozen v roce 1876 ve Velimi v českých zemích, odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti k trestu smrti a 14. 10. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 70. František Šturma, narozen v roce 1885 v českých zemích, žil v obci Hajvoron ve Volodarském okrese, kde pracoval v kolchoze. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti k trestu smrti a 8. 10. 1938 zastřelen v Kyjově.
 71. Michal Zelenka, narozen v roce 1889 v Tišnově v českých zemích, bydlel v městě Zlatopol (Novomyrhorod) v Kyjevské oblasti, pracoval v uzenářské dílně okresního spotřebního svazu. Zatčen 23. 5. 1938 jako člen polské kontrarevoluční vojensko-povstalecké organizace, trojkou UNKVD Kyjevské oblasti odsouzen k trestu smrti a 14. 10. 1938 zastřelen v Kyjevě.
 72. Franz Krause, narozen v roce 1880 v českých zemích, německé národnosti. Žil v obci Uspenka v Lutuhynském okrese Doněcké oblasti, pracoval jako mechanik na šachtě Buďonného. Trojkou UNKVD Doněcké oblasti byl 3. 7. 1938 odsouzen k trestu smrti a v Doněcku zastřelen.
 73. Алексей Волощук, родился в 1905 году на территории Австро-Венгрии. По национальности чех. Жил в Сочи, работал помощником садовника санатория «Правда». В октябре 1937 года был арестован и обвинен в участии в польской контрреволюционной организации. Расстрелян 11 сентября 1938 года.
 74. Вячеслав (Вацлав) Вольф, родился в 1885 году на территории современной Чехии. После переезда в СССР жил в Алмате, работал преподавателем. В июне 1937 года был арестован, обвинен в шпионаже и вскоре расстрелян.
 75. Антон Голпух, родился в 1905 году в селе Высокое Волынской области. По национальности чех. Жил в поселке Суетиха Иркутской области и работал грузчиком на Бирюсинском лесозаводе. В ноябре 1937 года был арестован, обвинен в измене Родине и в феврале 1938 года расстрелян в Иркутске. 
 76. Vladimír Brož, narozen v roce 1912 v Šepetyvce ve Vinnycké oblasti. Národnost měl českou. Žil v Mariupolu a pracoval tam jako dělník v závodech Iljiče. Byl zatčen 17. 11. 1937, trojkou UNKVD Doněcké oblasti odsouzen k trestu smrti a v Doněcku zastřelen.
 77. Viktor Čapík, narozen v roce 1890 v Jihlavě, žil v obci Kostjantynivka v Doněcké oblasti, kde pracoval jako holič na zdravotní stanici. Byl zatčen 4. 2. 1938, Zvláštní poradou NKVD SSSR odsouzen k trestu smrti a v Doněcku zastřelen.
 78. Michail Durava, narozen v roce 1904 ve Staroalexandrivce v Kyjevské oblasti. Národnost měl českou. Žil v obci Rozkišně v Lutuhynském okrese, kde pracoval jako vedoucí skladů v kolchoze T. Ševčenka. Trojkou UNKVD Doněcké oblasti byl 26. 4. 1938 odsouzen k trestu smrti a zastřelen v Doněcku.
 79. Hana Lozinská – Byková, narozena v roce 1899 v českých zemích. Odsouzena Komisí NKVD a Prokurátora 4. 11. 1937 k trestu smrti a téhož dne zastřelena v Kyjevě.
 80. Emílie Stračevská (Čížek), narozena v roce 1903 v Žytomyrském okrese Volyňské gubernie, bydlela v Černjachivu. Měla neukončené vysokoškolské vzdělání, pracovala jako učitelka. Po zatčení svého muže byla zatčena i ona. Odsouzena 10. 5. 1938 „trojkou“ UNKVD pro špionážní a diverzní činnost trestu smrti a 10. 6. 1938 zastřelena.
 81. Ольга Малечкова, родилась в 1882 году в Житомире, там же жила. По национальности чешка. В феврале 1938 года был расстрелян ее муж. В марте 1938 года Ольга Малечкова была также арестована, обвинена в шпионаже и приговорена к расстрелу. Расстреляна 4 ноября 1938 года.
 82. Christine Borosch, narozena v roce 1897 v městě Nové Zámky na Slovensku, německé národnosti. Žila v Dněpropetrovsku a pracovala jako učitelka němčiny na škole č. 6. Za špionáž pro Německo byla 16. 9. 1937 odsouzena k trestu smrti a 17. 9. 1937 zastřelena v Dněpropetrovsku.
 83. Marie Straček-Lysenko, narozena na Moravě, žila v Charkově, později v Tambově v Rusku. Poprvé zatčena 11. 12. 1933 za špionáž a členství v eserské organizaci, byla odsouzena na tři roky do vyhnanství v Uralsku v Západním Kazachstánu. Po druhém zatčení byla v březnu 1938 odsouzena Komisí NKVD a Prokurátora SSSR k trestu smrti a záhy v Tambově zastřelena.
 84. Kateřina Patěrová, narozena v roce 1903 v Praze. Žila v Čeljabinsku. Zatčena byla v červenci 1937 a popravena byla 6. dubna 1938.
 85. Анна Раудзепова, родилась в 1888 году в Праге, после переезда в СССР работала учительницей в одной из школ Ярославской обасти. В январе 1938 года была арестована. Расстреляна 23 февраля 1938 года.
 86. Ivan Nýdl, narozen v roce 1904 v české osadě Těšebs Kubánské oblasti Ruského impéria. V sovětské době žil po nucené deportaci na Sibiř v obci Namečennyj Tomské oblasti a pracoval v zemědělském družstvu. V únoru 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 27. října 1938.
 87. Josef Glazner, narozen v roce 1909 do české rodiny. V sovětské době žil ve městě Miněralnyje Vody a pracoval jako technický pracovník. V červenci 1937 byl zatčen a později popraven. Přesné datum popravy není známo.
 88. Antonín Holubec, narozen v roce 1889 ve Volyňské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve vesnici Sosnovka Novosibirské oblasti a pracovala v kolchozu Kresťjanin (Rolník). V lednu 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 3. března 1938.
 89. Vladimír Horák, narozen roku 1883 v Kyjevské oblasti. Národnost měl českou. V sovětské době žil v obci Šum v Irkutské oblasti a pracoval jako mechanik v dřevařském závodě. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn z vlastizrady. Popraven v Irkutsku 21. září 1938.
 90. Ivan Gráše, narodil se v roce 1880 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. Po přesídlení do SSSR žil v Moskvě a pracoval v Lidovém komisariátu těžkého průmyslu SSSR jako vedoucí ekonom. V říjnu 1936 byl zatčen a obviněn z protisovětské činnosti. Popraven 1. února 1937 v Moskvě.
 91. Георгий Пайнц, родился в 1896 году в чешской деревне Хлум-Свате-Маржи. После переезда в СССР жил в Ленинграде и работал в «Ленкоопинсоюзе». В декабре 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 15 января 1938 года в Ленинграде.
 92. Александр Фогель, родился в 1888 году в Богемии. После переезда в СССР жил на станции Орудьево Московской области и работал начальником орудьевского монтажного прорабства Дмитлага по вольному найму. В июле 1937 года был арестован и обвинен в компрометации партийной и советской печати и распространении анекдотов контрреволюционного содержания. Расстрелян 16 ноября 1937 года в Москве.
 93. Antonin Dryzga, narozen roku 1898 v českých zemích. Po přesídlení do SSSR žil v Altajském kraji a pracoval jako řidič. V lednu 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 15. července 1938.
 94. Йозеф Соукуп, родился в 1896 году на территории современной Чехии. После переезда в СССР жил в Тамбове и работал сапожником. В сентябре 1938 года был арестован и позже расстрелян. Точная дата расстрела неизвестна.
 95. Марек Крайняк, родился в 1900 году на территории современной Чехии. Военнопленный. Оказавшись в СССР, жил в Канске и работал дежурным на Канской ЦЭС. В августе 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 20 декабря 1938 года.
 96. Роберт Перцель, родился в 1897 году в Австро-Венгрии. По национальности чех. После переезда в СССР жил в Москве, работал дежурным по транспорту управления милиции. В марте 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Германии. Расстрелян 10 июня 1938 года.
 97. Павел Гродело, родился в 1887 году на территории современной Словакии. После переезда в СССР жил в Иркутске и работал бригадиром на Восточно-Сибирской железной дороге. В феврале 1938 года был арестован и обвинен во вредительстве. Расстрелян 3 марта 1938 года в Иркутске.
 98. Jan Šotola, narozen v roce 1876 v českých zemích, žil v Doněcku a pracoval jako dělník na závodě 15. výročí Komsomolu Donbasu. Byl zatčen 19. 12. 1937, na výjezdním zasedání Vojenského kolegia Nejvyššího soudu SSSR ze 29. 3. 1938 odsouzen k trestu smrti a téhož dne zastřelen v Doněcku.
 99. Václav Hofman, narozen v roce 1895 ve Staré Boleslavi, místo působení na Ukrajině nezjištěno. Odsouzen k trestu smrti 3. 10. 1938 a zastřelen v Oděse.
 100. František Štol, narodil se v roce 1895 v obci Voskresěnskoje Černomorské gubernie Ruského impéria, kde bydlel po celý život. Národnost měl českou. Pracoval v kolchozu. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn z účasti v kontrarevoluční nacionalistické organizaci. Popraven 31. října 1938.
 101. Václav Šmíd, narozen v roce 1904 v českých zemích. Po přesídlení do SSSR žil a pracoval v Čeljabinsku. V červenci 1937 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 6. dubna 1938 v Čeljabinsku.
 102. Jaroslav Maton, narozen v roce 1896 v obci Prosetín v Pardubickém kraji. Po přesídlení do SSSR žil ve městě Roslavľ v Smolenské oblasti a živil se jako soustružník dřeva. V červnu 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 20. října 1938.