Navracení jmen

Každý rok 29. října, v předvečer ruského Dne paměti obětí politických represí, si připomínáme jména těch, kdo zemřeli v důsledku sovětského státního teroru. Mezi miliony těchto obětí jsou i tisíce Čechů či občanů Československa.

Akce Navracení jmen se koná paralelně v mnoha městech po celém Rusku (http://october29.ru/return-of-the-names/) a jejím iniciátorem je sdružení Memorial. V České republice jsme se k Navrácení jmen připojili poprvé v roce 2017. Čteme jména zdokumentovaných českých a československých obětí v SSSR. Naším zdrojem jsou databáze sdružení Memorial, publikace profesora Mečislava Boráka, který doložil případy zhruba 1300 popravených Čechů a Čechoslováků v SSSR (viz knihy Zatajené popravy, Moskevská pohřebiště) a také výsledky výzkumu perzekuovaných Čechoslováků v SSSR, který provádí Ústav pro studium totalitních režimů.