3D galerie předmětů Gulagu

Předměty každodenního života vězňů Gulagu – boty, čepice, jídelní misky, lžíce, formu na chleba, ručně vyrobený cedník atd. – si nyní můžete prohlédnout jako trojrozměrné modely v nově zprovozněné 3D galerii.

Galerie je přístupná v našem virtuálním muzeu gulag.online, případně samostatně na našem profilu Sketchfab. 3D modely lze prohlížet z různých úhlů pohledu a dobře patrné jsou i ty nejmenší detaily – snadno je možné rozeznat užité materiály k jejich výrobě či původní nápisy. Přibližují nám tak každodenní realitu v lágrech Gulagu.

Všechny byly vytvořeny s užitím technologie obrazové korelace (SfM fotogrammetrie), při níž je každý předmět důkladně nafocen ze všech stran; 3D model je posléze generován s užitím specializovaného postupu - odkaz na podrobnější zprávu najdete zde. Neocenitelnou výhodou dané metody je skutečnost, že takto lze dokumentovat rozmanité artefakty přímo na místech jejich nálezu, bez nutnosti jejich přemístění. Zpřístupněný soubor předmětů byl získán během našich expedic k tzv. Mrtvé trati a do Mramorové soutěsky; postupně k nim budeme dodávat další a tím náš depozitář stále rozšiřovat.

Vyhotovení 3D dokumentace je umožněno díky projektu TAČR ÉTA (TL03000574 – GULAG-VR).

Coffee storage tin by Gulag.cz on Sketchfab

1&ui_controls=0&ui_infos=0&ui_inspector=0&ui_stop=0&ui_watermark=1&ui_watermark_link=1" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true">

Coffee storage tin by Gulag.cz on Sketchfab