O expedici 2016

V srpnu 2016 jsme uskutečnili další expedici k opuštěným táborům Gulagu na Sibiři. Tentokrát jsme vyrazili do pohoří Kodar v Čitinské oblasti, kde vězňové Gulagu dobývali uran pro první sovětské atomové bomby. Zdokumentovali jsme tři tábory, které spadaly pod správu Borského pracovně nápravného tábora (Борский ИТЛ).

Popisek k videu: Krátká ukázka, jakým způsobem zpracováváme terénní dokumentaci. Jedná se o ruiny samotky v táboře v „Mramorové soutěsce“ v pohoří Kodar na východní Sibiři. K dokumentaci jsme využili jednu z technik fotogrammetrie, která se nazývá „Structure from Motion“. Jak její název napovídá, spočívá ve vytvoření trojrozměrné struktury na základě dvojrozměrných obrazových sekvencí – tedy série fotografií, které objekt zachycují z různých úhlů.
Přestože k vytvoření finálního výsledku je třeba ještě řada dalších úkonů, tato technika představuje mimořádně efektivní způsob dokumentace – zaznamenání současného stavu objektů – a vytvoření přesné 3D podoby objektů táborů Gulagu.
Terénní dokumentaci pořídil Lukáš Holata, její zpracování realizoval Jindřich Plzák.

Borský pracovně-nápravný tábor byl vytvořen 24. ledna 1949 a byl přímo podřízen Hlavní správě táborů v Moskvě. Jeho hlavním účelem byla těžba uranové rudy – v té době strategické suroviny nutné k vývoji sovětských atomových zbraní. V době svého založení se tábor nacházel zcela mimo dostupnou civilizaci (nedaleká Bajkalsko-amurská magistrála byla dostavěna až později) a prošlo jím téměř čtyři tisíce vězňů. Nedlouho po zahájení provozu se ukázalo, že zásoby uranu jsou zde oproti očekávání malé a tábor byl kvapně uzavřen 3. října 1951. Díky rychlému opuštění, vzdálenosti od civilizace a suchému, mrazivému klimatu vysoko v horách se pozůstatky tábora dochovaly do dnešních dnů v relativně dobře dochovaném stavu.

Tým Gulag.cz byl tentokrát dvoučlenný, tvořený archeology Radkem Světlíkem a Lukášem Holatou. Expedice začala ve městě Čara, odkud jsme se vydali do pohoří Kodar podél řeky Střední Sakukan. Při cestě kolem řeky jsme nalezli dva bývalé tábory, z nichž se bohužel dochovalo jen málo pozůstatků. Přesto jsme objevili několik nezborcených budov – pozůstatky úpravny uranové rudy (snad drtička či třídírna), pily a strážní věže.

Panoramatická prohlídka: Projděte se táborem v údolí řeky Sakukan

Naším hlavní cílem byl však tábor nacházející se v jednom z bočních údolí Středního Sakukanu zhruba 30 kilometrů od Čary. Přes nesnáze po cestě, nepřející počasí a rozvodněné toky jsme nakonec dorazili do Mramorové soutěsky. Zde se nachází ve výšce kolem 1800–2150 metrů nad mořem obdivuhodně zachovalé pozůstatky těžebního komplexu a tábora Mramornyj Ključ, jehož vězni dobývali uran v mnoha přilehlých štolách. V Mramorové soutěsce jsme strávili několik dní podrobnou dokumentací pozůstatků tábora i samotné těžby. Kromě detailního popisu tábora a panoramatických snímků, ze kterých bychom rádi vytvořili kompletní prohlídku tohoto komplexu, jsme provedli i fotogrammetrickou dokumentaci budov a nalezených předmětů, které poslouží k tvorbě 3D modelu.

Další článek