Virtuální prohlídka tábora v Mramorové soutěsce

Virtuální prohlídka tábora v Mramorové soutěsce je vytvořena pomocí série vzájemně provázaných 360° panoramatických fotografií, které byly pořízeny v různých částech lokality, dokonce i uvnitř některých staveb. Díky tomu toto děsivé místo může navštívit prakticky kdokoliv, z pohodlí domova, a projít se mezi lépe či hůře zachovalými táborovými objekty, nahlédnout do některých z nich, a získat bezprostřední vjem jednoho z táborů Gulagu.

„Virtuální procházka“ začíná u vstupu do Mramorové soutěsky i celého táborového komplexu. Příjezdová cesta však již není patrná, povrch tvoří jen kamenné pole. Její průběh indikují dřevěné sloupy vysokého napětí. Vlevo na okraji se nachází množství destrukcí neznámého účelu, cestou vpřed pak vstupujeme rovnou do nejlépe zachovalé části celého areálu – administrativní sekce tábora. Tu v naprosté většině případů dodnes tvoří dosud stojící stavby, mnohdy i s dílčím vybavením, díky kterému lze určit jejich původní účel. Ve třech řadách zde tak nacházíme několik provozních, administrativních budov, včetně pokladny, malý vodojem, radiostanici, pekárnu, lázeň, stejně jako obytné baráky náčelníka a ostrahy. Až s určitým odstupem pak teprve navazuje vězeňský tábor, perimetr obehnaný dvojitým plotem z ostnatého drátu. Dochována je však pouze ta nejbližší, spodní část, zbytek je již zavalen kamenným polem. Procházka míjí strážní věž, umístěnou v rohu „zóny“, polorozpadlý objekt v její těsné blízkosti je korekce – táborové vězení. Další zastavení je pak přímo před vstupní branou, ke které z boku přiléhá vrátnice. Cesta dále stoupá vzhůru, do těžebního areálu.

Poznámka na okraj: Podklady k této virtuální prohlídce vznikaly za velmi obtížných podmínek v oblasti mimo lidskou civilizaci. Bylo třeba vykonat takřka týdenní pochod, s 30 kg vybavením včetně stativu, speciální panoramatické hlavy a zrcadlovky. Každý pohled pak sestává z desítek fotografií v jasně daných pozicích a úhlech; jediná chyba, špatně umístěná, či rozmazaná fotografie znamená znehodnocení 360° pohledu, které nelze už nijak napravit. Kromě vyčerpání jsou tak účastníci expedice vystaveni i značnému tlaku – nakonec se však podařilo podklady pro panoramatickou prohlídku úspěšně nasbírat, aby mohla být později sestavena a na tomto místě prezentována. Velké díky patří především Radku Světlíkovi, který podklady nafotil; zpracoval je pak Jindřich Plzák.

Předchozí článekDalší článek