Zmapovali jsme pozůstatky nacistických táborů v Karviné

14. červen 2021 |  Expedice

Jeden nově lokalizovaný tábor pro sovětské zajatce a důkladné zmapování pozůstatků tří dalších nacistických lágrů z doby druhé světové války - to je výsledek našeho krátkého výzkumu na území staré Karviné z počátku letošního května. Nyní přinášíme podrobně zpracované výsledky na našem webu www.gulag.cz/karvina, kde najdete podrobný popis každého ze čtyř táborů, 3D modely nalezených artefaktů, videa i panoramatické fotografie.

Z průběhu naší dokumentace vznikl také krátký dokumentární film „Expedice Karwiná“ volně dostupný na našem Youtube kanálu.

Hlavním výsledkem naší práce je objevení místa, na němž se nacházel tábor pro sovětské válečné zajatce u dolu Jan-Karel (dnes důl ČSA). Na dlouhá léta upadla existence tohoto tábora v zapomění, nám se však podařilo jeho umístění přesně lokalizovat a dokonce jsme objevili pozůstatky ostnatého drátu a další artefakty.

U dalšího tábora, který byl určený pro italské válečné zajatce (později pro odsunuté Němce, poté zde byl také tábor PTP a následně drůbežárna), jsme zdokumentovali jeho současný stav, kdy jsou pozůstatky tábora bez jediné připomínky bezohledně ohrožovány nelegální těžbou stromů a nenávratně mizí.

Věříme, že naše činnost přispěje k zachování těchto míst paměti a k jejich důstojné připomínce.

www.gulag.cz/karvina