Expedice Kazachstán

Sovětské represe v Kazachstánu a jejich českou stopu mapuje náš nový dokumentární film a webové stránky.

Sovětský teror se nesmazatelně vepsal do podoby dnešního Kazachstánu. Přes milion Kazachů zemřelo v důsledku hladomoru, další miliony lidí byly do tamních nehostinných stepí deportovány z celého tehdejšího Sovětského svazu. Tyto represe zasáhly i stovky Čechů a občanů Československa.

Pozůstatky pracovních táborů jsou dodnes uchovány v magické kazašské krajině i v paměti místních obyvatel. Organizace Gulag.cz proto podnikla v listopadu 2021 expedici do této postsovětské země a nyní přináší svědectví o její temné minulosti, rámované dobrodružnou cestou napříč nelítostnou zimní krajinou.

Na uvedených webových stránkách najdete například 3D modely a panoramatické snímky pozůstatků táborů a předmětů z Gulagu, příběhy obětí represí nebo také srovnávací snímky současných satelitních fotografií se špionážními záběry CIA z 50.–60. let 20. století a další unikátní materiály pořízené při expedici.

Při své výpravě navštívili členové expedičního týmu bývalý ženský tábor Alžir v Akmolinsku, pozůstatky obřího táborového komplexu Karlag v osadách Dolinka a Spassk nebo Stěplag ve městě Žezkazgan a jeho okolí. Neinvazivními archeologickými metodami zde zdokumentovali některé pozůstatky budov bývalých táborů a zmapovali osudy českých obětí.

Téma Čechů a československých občanů, kteří se stali oběťmi sovětských represí na území dnešního Kazachstánu, není zatím důkladně zpracováno. Už před 2. světovou válkou zde žili nejspíše stovky etnických Čechů. Mnozí z nich se stali oběťmi represí, hlavně během Velkého teroru v letech 1937–1938. Další Češi nebo českoslovenští občané byli dopraveni do gulagů v Kazachstánu z jiných částí Sovětského svazu. V letech 1938–1945 (resp. 1946) pobývaly v Akmolinském táboře pro manželky „vlastizrádců“ (tzv. Alžir) minimálně čtyři Češky, a právě díky tomuto projektu se podařilo vnést více světla do osudu některých z nich.

Bližší informace o expedici i filmu a jeho premiéře najdete na webu projektu www.expedicekazachstan.cz.