Memsearch.org - Vyhledávač v databázích o sovětských represích

Na adrese www.memsearch.org byl spuštěn vyhledávací systém s názvem „Paměť represí – Memory of Repression“, který propojuje databáze sdružující informace o sovětských represích. Jedná se o společný projekt sdružení Memorial a dalších paměťových institucí z několika ruských regionů (Krasnojarsk, Moskva, Perm, Rjazaň, Petrohrad), bývalého muzea Perm-36 a naší organizace Gulag.cz, která zajistila technickou realizaci projektu.

Díky dlouholeté práci mnoha poboček sdružení Memorial a dalších organizací existuje již nyní řada rozsáhlých databází o obětech politických represí v SSSR i o místech s nimi spojených. Tyto dílčí databáze jsou postupně vydávány a rozšiřovány prostřednictvím různých projektů, z nichž mnohé doposud nebyly vzájemně propojeny. Smyslem nového zastřešujícího vyhledávače Memsearch.org je pak poskytnout uživatelům možnost prohledávat všechny tyto databáze současně a na jednom místě, což značně usnadňuje přístup k informacím. Nyní je díky novému vyhledávači možné vyhledávat souběžně ve všech zdrojích zakomponovaných do tohoto systému podle jména, místa, data či fulltextově. Výsledky poté odkazují na jednotlivé databáze, které hledaný výraz obsahují.

Vyhledavač je určen pro historiky, badatele i širokou veřejnost nejen z bývalého SSSR, ale i ze zahraničí – sovětské represe se dotkly také tisíců občanů jiných zemí, jejichž potomci či zájemci o historii z těchto zemí často nevědí, kde hledat informace. Proto vyhledavač disponuje možností transliterace z latinky do cyrilice při zadávání dotazů s anglickým popisem.

Tento projekt je zároveň pokračováním pilotní verze vyhledávače, který byl spuštěn ještě před likvidací zastřešujících organizací Memorialu v Rusku v roce 2021. Rozvoj pokračoval i přes těžké podmínky, ve kterých se kvůli ruské agresi proti Ukrajině a narůstajícím represím nacházejí spolupracovníci Memorialu v Rusku i v zahraničí.

Vyhledávací systém Memsearch.org kombinuje data z desítek stránek a databází a umožňuje prohledávat biografické informace, informace o pohřebištích, archivní dokumenty, referenční údaje o systému NKVD a Gulagu a také muzejní předměty související s historií sovětského státního teroru a odporu proti režimu.

Do budoucna plánujeme další rozvoj vyhledávacího systému a rozšíření o další informační zdroje.


Přehled propojených databází v rámci vyhledávače Memsearch.org:

1) Memorial v Moskvě
- Databáze obětí politického teroru v SSSR, zahrnující více než 3 miliony záznamů: https://base.memo.ru
- Stalinovy popravčí seznamy: https://stalin.memo.ru
- Databáze míst spojených s represemi v Moskvě: https://topos.memo.ru
- Databáze o správě táborů nucených prací v SSSR – Gulagu: http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/maps/ussri.htm
- Katalog memoárů: https://memoirs.memo.ru/
- Muzeum Memorialu: https://museum.memo.ru/
- Personální složení pracovníků NKVD: https://nkvd.memo.ru/

2) Fond Iofe (Petrohrad)
- Nekropole teroru a Gulagu: https://mapofmemory.org
- Databáze pamětního komplexu v Sandarmochu: https://sand.mapofmemory.org
- Databáze pamětního komplexu v Krásném Boru: https://kb.mapofmemory.org/
- Elektronický archiv Fondu Iofe: https://arch2.iofe.center/
- Databáze pomníků na pohřebišti Levašovo: https://lev.mapofmemory.org

3) Gulag.cz (Česká republika)
- Virtuální muzeum gulagů – projekt, který obsahuje vybrané informace o perzekvovaných Češích, Slovácích a dalších národnostech a místech spojených se sovětskými represemi: https://gulag.online/cs

4) Memorial Perm
- Kniha paměti obětí politických represí v Permské oblasti: http://kniga.pmem.ru/
- Mapa teroru a Gulagu v regionu řeky Kamy: http://www.pmem.ru/index.php?id=32

5) Memoriální centrum Perm-36
- Databáze politických vězňů v permských táborech v 70.–90. letech: https://www.gulag-perm36.org

6) Memorial Krasnojarsk
- Databáze památníku v Krasnojarsku: https://memorial.krsk.ru

7) Rjazaňský martyrolog
- Databáze paměťového projektu v Rjazani: https://stopgulag.org