Pozvánka na slavnostní spuštění muzea Gulag Online

01. červen 2016 |  Gulag Online

Přijměte pozvání na slavnostní spuštění virtuálního muzea Gulag Online. Prezentace proběhne ve čtvrtek 9. června 2016 od 19 hodin v divadle Na Perštýně (Na Perštýně 6, Praha 1, vchod z Martinské ulice). Čeká Vás detailní popis muzea, povídání o genezi projektu a také tematický hudební doprovod. Svou účast prosím potvrďte na https://goo.gl/xR5BpE.

Budeme se na Vás těšit! Tým muzea Gulag Online

Celý příběh nynějšího muzea začal v roce 2009, kdy se skupina nadšenců vydala po stopách Mrtvé trati, nikdy nedokončené železnice spojující sibiřská města Salechard a Igarka, na jejíž výstavbě se v letech 1947 – 1953 nedobrovolně podílely tisíce vězňů Gulagu. V důsledku této a dalších dvou expedic vznikl nápad zdokumentovat nehostinné kraje Sibiře a jejich pohnutou historii a umožnit každému zájemci, aby se do historie tohoto regionu mohl ponořit i skrz obrazovku svého počítače.

Celý projekt získal širokou podporu jak ze strany veřejnosti, tak ze strany odborných institucí a myšlenka, na jejímž základě vznikl, dostávala stále širší rozměr. I proto vám po několikaleté práci můžeme představit muzeum Gulag Online, které mapuje podobu sovětských represí v tehdejším Sovětském svazu i ve státech střední Evropy v kombinaci s interaktivními prohlídkami, výpověďmi pamětníků a zajímavými historickými fakty.

A co je na tom nejlepší, muzeum Gulag Online se může dále rozšiřovat a plnit informacemi, dokud nebude představovat komplexní obraz Gulagu tak, jak skutečně v průběhu minulého století existoval. K tomu je ještě dlouhá cesta, ale budeme rádi, když ji s námi započnete.

Více o projektu muzea Gulag Online